<< Första sidan Titta in i mitt galleri >>

MÖJLIGA LÖSNINGAR

När du planerar en ombyggnad är ritningen en viktig del i processen. Det är betydelsefullt att redan från början skapa känslan av hur du vill att huset ska se ut.

Att ha en illustrerande 3-dimensionell ritning till hands är en stor hjälp när beslut ska fattas.

Arbetsgången kan se ut på följande sätt. Jag kommer ut och tittar för att informera mig om hur planerna ser ut. Därefter gör jag en första ritning. Sedan finns jag med under hela processen med de ändringar som med all säkerhet blir efterhand som bygget och tankarna tar form.

Allt för att ditt hus ska bli precis som du vill ha det.

 
   
   
   

En tidstypisk glasveranda hade passat husets sekelskifteskaraktär.

   
 
   
   

Återskapandet av spröjsade fönster och ny färg på huset tydliggörs för husägaren.

   

Huset i planeringsstadiet innan påbörjad restaurering.

   
Maila Ingrid Fredriksson
Planlösningar Trädgårdspaln Bygglovsritning Kontakta mig