PLANLÖSNINGAR

Jag jobbar mycket tillsammans med fastighetsmäklare och mäter och ritar upp planlösningar
och situationsplaner inför försäljningar.

Det tillsammans med bilder och text förmedlar en känsla och ett helhetsintryck av hus & trädgård där de viktigaste säljargumenten får framträda tydligt på ett överskådligt sätt.

SITUATIONSPLANER

Användbart för mäklare eller om du ska sälja ditt eget hus. Och om du ska söka bygglov för om- eller tillbyggnad.

TRÄDGÅRDSPLANER

Är mer detaljerad än situationsplanen.

När du ska planera om din trädgård är det bra att ha en översikt.
Valet av växter gör du tillsammans med trädgårdsmästaren eller landskaps-arkitekten.

FASADRITNINGAR

2-dimensionella ritningar som anger höjd och bredd. När du vill göra förändringar tex byta fönster och dörrar på din bostad. Illustrativt när du ska sälja ditt hus.